Taalproject 2021/2022

De voertaal binnen het kinderdagverblijf is het Nederlands.

We stimuleren op allerlei manieren de taalverwerving.

Met het kindje spreken wij altijd Nederlands.

Met de anderstalige ouders spreken wij Nederlands in simpele
conversaties. In moeilijke conversaties kunnen we met de ouders Frans, Engels of een andere taal spreken.

Als ouder is het belangrijk om je kind in je moedertaal (= thuistaal) op te voeden én de voertaal van de kribbe (= Nederlands) te leren.

In het kinderdagverblijf heb je veel spreekkansen.
Wees niet bang om te spreken en fouten te maken.

Een nieuwe taal leren is moeilijk en kan alleen door ze veel te oefenen.
We helpen graag!

https://www.kindengezin.be/brochures-en-filmpjes/vertalingen/

http://www.gezinsopvanginfo.be/uploads/1/3/5/4/13542810/pictoboekje_2.pdf

https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Publicaties/PDFs/Huis_Nederlands_Brussel_ABabyC.pdf