Kwaliteit monitoren

MeMoQ

MeMoQ is een zelfevaluatie-instrument voor het meten van de pedagogische kwaliteit van het kinderdagverblijf.

Het is wetenschappelijk bewezen dat er langdurig positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen verbonden zijn aan kinderopvang met een hoge pedagogische kwaliteit. Het is dus van groot belang dat we deze monitoren.

Het evalueren doen we aan de hand van 6 dimensies:

 • Welbevinden: Hoe voelen de kinderen zich?
 • Betrokkenheid: Hoe hard gaan de kinderen op in hun spel?
 • Emotionele ondersteuning: Hoe wordt er gezorgd voor emotionele veiligheid?
 • Educatieve ondersteuning: Hoe stimuleren we de ontwikkeling?
 • Omgeving: Is de omgeving en organisatie aangepast aan de noden van de kinderen?
 • Gezinnen en diversiteit, maatschappij

Ziko – Zikovo

Deze zijn twee instrumenten die ons helpen het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen te evalueren.

 1. Ziko : Dit is de observatie van de leefgroepen
 2. De zikovo is een portret van het kind waar de begeleidster info geeft over:
 • welbevinden: goed in je vel zitten
 • betrokkenheid: geboeid bezig zijn
 • grote motoriek
 • kleine motoriek
 • taalontwikkeling
 • verstandelijke ontwikkeling
 • ontdekken van de wereld
 • sociale ontwikkeling
 • zelfsturing en ondernemen

Ouders krijgen dit verslagje mee en kunnen dit nadien bespreken met de kindbegeleidsters en hun eigen bevindingen noteren.