Werking

Het kinderdagverblijf creƫert een pedagogisch klimaat waarin ruimte is voor groepsopvoeding en voor de individuele ontplooiing van elk kind.

Het is heel belangrijk voor de emotionele veiligheid van jouw baby dat de opvang van thuis naar het kinderdagverblijf niet te groot is.
Dankzij onze ‘wenweek‘  geraken ouders en baby vertrouwd met de nieuwe opvang. Zo leggen we een basis voor een intensieve en prettige samenwerking met de ouders.

” Alle ruimte en aandacht voor je kind “

  1. Ik voel mij veilig 

Door warmte en genegenheid te geven leren we de kinderen vertrouwen te hebben in mensen. Door elk kind individuele aandacht te geven en hen structuur aan te bieden voelt het zich veilig en kan het tot een optimale ontwikkeling komen.

  1. Ik leer en ontwikkel mij 

Wij stimuleren de  zelfstandigheid en creativiteit. We kijken naar de behoefte van het kind, zijn flexibel en hebben geduld . We bieden hen uitdagingen aan en de nodige ruimte om te ontwikkelen.

  1.  Ik ben een sociaal wezen 

Door  samen te werken,  anderen te helpen leren de kinderen conflicten te voorkomen en op te lossen. Ieder kind heeft zijn eigen talenten.
We stimuleren de interactie met leeftijdsgenoten en kindbegeleidsters , we maken graag zo veel mogelijk plezier . Zo worden ze bewust van de buitenwereld.

  1. Ik hou van diversiteit 

Iedereen is welkom in het kinderdagverblijf . Diversiteit is een verrijking.
Spelenderwijs  leren we onze kinderen hoe ze best functioneren in een groep. We laten de kinderen kennis  maken met andere waarden en normen en  leren hen respect aan. We beantwoorden alle vragen .

  1. Samenwerking 

We beseffen dat de ouders hun dierbaarste bezit aan ons toevertrouwen. Samen met hen willen we de kinderen opvoeden. Dit kan enkel met wederzijds vertrouwen en respect naar elkaar toe.
Ons sociaal engagement gaat ook naar andere diensten en organisaties binnen en buiten onze gemeente. We streven naar een goede maatschappij  voor al onze kinderen.